/* Feeds ----------------------------------------------- */ #blogfeeds { } #postfeeds { padding:0 15px 0; }

Friday, July 03, 2009

L’EXPRESSIÓ "FAMILIARE NOSTRO" NOMÈS POT VOLER DIR "PARENT NOSTRE"

Els diccionaris moderns (deixant de banda el sentit “estar familiaritzat amb una cosa.. un fet”), a part de parent, li donen l’accepció de “empleat o criat”. Fer-lo servir amb el sentit d’”empleat seu” és una redundància, atès a que aquest és el motiu del salconduit, explicant amb detall al llarg de tota la carta que treballa per ell..

Criat no ho podia ser, degut a la categoria de Leonardo (no es qualifica així a un criat), per altre banda, mirant textos d’aquesta època, hi ha un munt de casos en que es citen per separat criats (domestici) i familiars, excloent aquest fet “criat” de la denominació “familiar”, ja que d’incloure-els, nomès caldria dir familiars..

... quibus alii domestici et familiari nostri ubique gaudent et gaudere ...

…pro domestico et familiari nostro habeant et teneant ac recipiant vosque et ...

Els tres pals a les armes de Leonardo no serien base suficient per tractar-lo com parent, hi hauria d’haver un parentiu més proper

“encomanem i manem que al nostre Prestantísim i Estimadíssim Familiar, Arquitecte i Enginyer General Leonardo Vinci, que aquesta ostenta,etc..., etc...

La meva hipòtesi és que nomès calia dir o una cosa o l’altre

o bé dir que se li deixi fer tot.. a aquell “EMPLEAT” seu, (que està al seu servei), si un arquitecte és “empleat”.., és per a fer un treball..

o bé explicar amb detall les coses que ha de fer el que diu que és el seu “PARENT”,

donant amb detall totes les explicacions, per indicar que treballa per ell, cosa que no explicita al dir que és “PARENT” seu, i que seria innecessari repetir si hagués dit “EMPLEAT” seu.

Amb aquest raonament i atès que en el cas d’aquest salconduit... diu ambues coses.. cal inferir que.. l’està tractant de “PARENT SEU”..

Borgia Caesar erat, factis nomine Caesar: Aut Caesar, Aut nihil, dixit: utrumque fuit.

Borja Cèsar era, fet en nom del Cèsar: O Cèsar, o res, diguè: ambdues fou..

Al “Cancionero general”, imprès a Anvers, podeu llegir-hi a la pàg. 381. col. 1. aquest epitafi al Duc de Valentinois N’he fet una traducció lliure (imitant el català del s.xvi, espero que us agradi)..

Aquí tiene poca tierra

el que toda la tenía;

en esto poco se encierra

el que la paz y la guerra

del mundo todo tenía. .

¡Oh! tú, que vas a buscar

cosas dignas de mirar,

si lo mejor es más digno,

aqui acabas tu camino,

de aquí te debes tornar.

Ací té molt poca terra
el que tota la tenia;
en aquest poc troç s’hi enterra
el que a la pau i a la guerra
tot el món sencer temia. .
Oh! tú, que vas a cercar
coses dignes de mirar,
si lo millor és lo diví,
ací acabes el camí,
d'ací t’en has d’entornar.

SALCONDUIT DE CÈSAR BORJA A LEONARDO (familiar seu)

Caesar Borgia de Francia Dei Gratia Dux Romandiole Valentieque, Princeps Hadrie, Dominus Plumbini etc. Ac Sancte Romane Ecclesie Confalonerius et Capitaneus Generalis.

Ad Tutti nostri Locotenenti, Castellani, Capitanii, Conducteri, Officiali, Soldati et Subditi; A li quali de questa peruerra notitia; Commettemo et Commandamo che al nostro Prestantissimo et Dilectissimo Familiare, Architecto et Ingengero Generale Leonardo Vinci dessa ostensore; el quale de nostra Commissione ha da considerare li Lochi et Forteze de li Stati nostri ; Ad cio the secundo la loro exigentia et suo iudicio possiamo prouederli Debiano dare per tutto passo libero da qualunque publico pagamento per se, et li soi Amichevole recepto et lassarli uedere, mesurare, et bene extimare quanto uorra ; Et ad questo effecto, Commandare homini ad sua requisitione, et prestarli qualunque adiuto adsistentia, et Fauore recercara, Volendo che dell opere da farse neli nostri Dominii Qualunque Ingengero sia astrecto conferire con lui, et con el parere suo conformarse ; Ne de questo presuma alcuno fare lo contrario per quanto li sia charo non incorrere in la nostra Indignatione.

Datum Papie die Decimo octavo Augusti, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Secundo; Ducatus Vero Nostri Romandiole Secundo.

Cèsar Borja, per la gràcia de Déu, de França, duc del Valentinès i de Romagna, Príncep d'Àdria, Senyor de Piombino etc. Confaloner i Capità General de la Santa Romana Església.

Per a tots els nostres Lloctinents, Castellans, Capitans, “Condottieri”, Oficials, Soldats i súbdits; Als que concerneixi aquesta notícia; encomanem i manem que al nostre Prestantísim i Estimadíssim Familiar, Arquitecte i Enginyer General Leonardo Vinci, que aquesta ostenta (portador d'aquesta); el qual per encàrrec nostre ha d'examinar els Llocs i Fortaleses dels nostres Estats, per la qual cosa segons la seva exigència i el seu judici puguem proveir, hem de donar pas lliure per a qualsevol pagament públic per a ell, i amistosa rebuda i deixar-li veure, mesurar i estimar tot el que ell vulgui; i a tal efecte, enviar homes a la seva petició, i proporcionar-li tot l'ajut i assistència, o favor que demanés, Desitjant que de les obres que s'hagin de fer en els nostres Dominis, qualsevol Enginyer sigui prest a col.laborar amb ell, i a acceptar la seva opinió; Ni que d'això suposi algú fer el contrari, pensant que no incorrerà en la nostra indignació.

Data Papal, dia divuitè d'Agost, Any del Senyor de Mil cinc-cents dos; Segón del Verdader nostre Ducat de Romagna.

El « Valentinois » fou una jurisdicció feudal de França en la qual s'hi incloien els comtes del Valentinès i els Bisbes de Valence i Vienne Com bisbat va durar del s.vi fins el s.xviii

La línia dels ducs de Valentinois, fundada per Lluís XII per a Cèsar Borja, primer duc de Valentinois, s'extingí amb les seves nétes.

Cèsar Borja, duc de Romagna, del Valentinès i d’Urbino, príncep d’Àdria, senyor de Piombino, segón fill natural d’Alexandre VI. Va ser elevat pel seu pare a la dignitat d’Arquebisbe de València, i posteriorment a la de Cardenal. Més tard va deixar l'estat Eclesiàstic, i un cop passat al secular, Lluís XII, Rei de França, que es va aliar amb ell per la conquesta del Milanesat, el va fer duc del Valentinès, donant-li en matrimoni Carlota d'Albret. Sostingut Borja per les armes de França, es va fer amo de les millors places de la Romagna, va prendre Imola, Forlí, Faenza, Pesaro i Rímini, i es va apoderar del Ducat d'Urbino, del principat de Camerino, i del port de Piombino entre altres. Els principals senyors Italians es van unir contra ell, i no podent resistir amb la força, va emprar altres arts. Mort el seu pare, va anar perdent moltes de les seves conquestes, i hagués perdut també la vida, de no haver-lo salvat la protecció de França, el partit de la qual més tard desemparà. Juli II, successor de Pius III, el va tenir pres a Ostia, fins que va retornar les places que encara li quedaven. Després li donà la llibertat, deixant-lo anar allà on estava el gran Capità, Gonzalo Fernández de Córdoba (vegeu l’article d’en Pep Mayolas), que el va enviar a Espanya, on el van tenir pres per algún temps: un cop restituïda la seva llibertat es va acollir a Juan Albret Rei de Navarra el seu cunyat, que el posà al capdavant del seu exèrcit amb el Condestable de Castella, passant a assetjar el castell de Viana, on va morir el 22 de març de 1507. Era home certament valerós, encara que no lliure de greus defectes. Havia pres per lema: AUT CAESAR, AUT NIHIL (O Cèsar, o res...), cosa que va donar peu a un Poeta per escriure aquest agut epigrama:

Borgia Caesar erat, factis nomine Caesar: Aut Caesar, Aut nihil, dixit: utrumque fuit.

Borja Cèsar era, fet en nom del Cèsar: O Cèsar, o res, diguè: ambdues fou..

Al “Cancionero general”, imprès a Anvers, podeu llegir-hi a la pàg. 381. col. 1. aquest epitafi al Duc de Valentinois N’he fet una traducció lliure (imitant el català del s.xvi, espero que us agradi)..

Aquí tiene poca tierra

el que toda la tenía;

en esto poco se encierra

el que la paz y la guerra

del mundo todo tenía. .

¡Oh! tú, que vas a buscar

cosas dignas de mirar,

si lo mejor es más digno,

aqui acabas tu camino,

de aquí te debes tornar.

Ací té molt poca terra
el que tota la tenia;
en aquest poc troç s’hi enterra
el que a la pau i a la guerra
tot el món sencer temia. .
Oh! tú, que vas a cercar
coses dignes de mirar,
si lo millor és lo diví,
ací acabes el camí,
d'ací t’en has d’entornar.


L’EXPRESSIÓ "FAMILIARE NOSTRO" NOMÈS POT VOLER DIR "PARENT NOSTRE"

Els diccionaris moderns (deixant de banda el sentit “estar familiaritzat amb una cosa.. un fet”), a part de parent, li donen l’accepció de “empleat o criat”. Fer-lo servir amb el sentit d’”empleat seu” és una redundància, atès a que aquest és el motiu del salconduit, explicant amb detall al llarg de tota la carta que treballa per ell..

Criat no ho podia ser, degut a la categoria de Leonardo (no es qualifica així a un criat), per altre banda, mirant textos d’aquesta època, hi ha un munt de casos en que es citen per separat criats (domestici) i familiars, excloent aquest fet “criat” de la denominació “familiar”, ja que d’incloure-els, nomès caldria dir familiars..

... quibus alii domestici et familiari nostri ubique gaudent et gaudere ...

…pro domestico et familiari nostro habeant et teneant ac recipiant vosque et ...

Els tres pals a les armes de Leonardo no serien base suficient per tractar-lo com parent, hi hauria d’haver un parentiu més proper

“encomanem i manem que al nostre Prestantísim i Estimadíssim Familiar, Arquitecte i Enginyer General Leonardo Vinci, que aquesta ostenta,etc..., etc...

La meva hipòtesi és que nomès calia dir o una cosa o l’altre

o bé dir que se li deixi fer tot.. a aquell “EMPLEAT” seu, (que està al seu servei), si un arquitecte és “empleat”.., és per a fer un treball..

o bé explicar amb detall les coses que ha de fer el que diu que és el seu “PARENT”,

donant amb detall totes les explicacions, per indicar que treballa per ell, cosa que no explicita al dir que és “PARENT” seu, i que seria innecessari repetir si hagués dit “EMPLEAT” seu.

Amb aquest raonament i atès que en el cas d’aquest salconduit... diu ambues coses.. cal inferir que.. l’està tractant de “PARENT SEU”..

He deixat prestantíssim “el més destacat entre els altres de la seva classe”, que no consta al Diec, atès a que sí apareix a l’Alcover-Moll...

He deixat el nom original de les ciutats, ja que no són, ni València ni Viena, sinó les d’aquest nom del Valentinès. En el cas de “Romandiole”, vull deixar palès que es tracta d’”Emilia Romagna”, amb el seu preciós “romanès” tan semblant al català.

Wednesday, July 01, 2009

"EL CASTELLÀ ÉS UN DIALECTE DEL CATALÀ".. ERA UN HOAX ..O NO!

Heus ací un article meu de fa un any, que podeu contrastar amb l’article del 2003: "EL CASTELLÀ ÉS UN DIALECTE DEL CATALÀ" que corre pels emails... (us he recopiat un foro d’aquella época al final del meu article, el link s'ha perdut, l'he tret del cache de Google).

Pot-ser era un HOAX... peró el que diu no està tan lluny de la veritat com pugui semblar al primer cop d’ull...

"Algunas de las más de 350 palabras que la Real Academia Española reconoce de origen catalán son: adrede, alioli (de "all" o ajo y "oli" o aceite), añorar, bajel, borde, borracho, burdel, buriel, butifarra, cantimplora (de canta i "plora" o llora), cascabel, capicua, chafardero, chuleta, clavel, cohete, congoja, convite, cordel, dátil, dosel, ensaimada, envite, escarpia, esquirol, falla, fango, fideuá, forastero, granel, linaje, manjar, mercería, mote, naipe, nao, orgullo, panoli, pantalla, papel, paella, peaje, percha, peseta (diminutivo de "peça" o piececita), picaporte, pincel, preboste, prensa, reloj, retrete, rosca, salvaje, sastre, semblante, seo, sobrasada, trébol, turrón y viaje."

En referència al "caler" castellà.., el DRAE diu: caler. (Del lat. calēre, estar caliente). 1. intr. desus. ser menester. U. en Aragón.

L'Arcadi Garcia Sanz, manté que barlovento vé de "per-lo-vent".. jo hi estic d'acord, en Peio Fabra va fer una hiper-correcció en acceptar la versió pro-italiana "sobrevent", quan per a la major part de termes nàutics castellans el DRAE accepta que provenen del català (molts introduïts per Colom). Jo hi afegeixo "so-c-aire" (protegit de l'aire) paral·lela a "so-pluig" (protegit de la pluja), "Antilla" (anti-illa) i moltes més catalanades a sudamèrica P.E.: a l'illa del Carib "Bon-aire" (holandesa) i "Margalida" (al mapa de Joan Cosa) paraules totalment catalanes.

Bonaire també s'el fan castellà, però mireu al Google/páginas España (fent servir el sistema de comparar llistes d'En Joanjo)

Buenaire => 2 pàgines... Bonaire => La tira!...

Per als navegants, que són els que posaven els noms.., "Nuestra Señora de los Buenos Aires" no ha existit mai, al mateix Sevilla hi ha "la virgen de los navegantes" o "virgen del Buen Aire"... Vegeu el meu article "La Mare de deu de Bonaire de Cagliari però catalana"

Al riu de la plata li van posar aquest nom perqué els indis els van dir que navegat Paranà amunt hi havia plata (No van dir quans km... i era al Potosí)

Aquest és dons el significat de "Argent-ina" que ve del català "argent", si l'haguès batejat un castellà l'hauria batejat "Plater-ina"

LES PARAULES QUE EL DRAE RECONEIX QUE SÓN D'ORIGEN CATALÀ (368)

absenta

acotar3

adempribio

adrede

aguaitar

alberge

alcabota

alioli

almodrote

alufrar

amainar

amoratado, da

amprar

ancorca

ancorel

andarivel

añoranza

añorar

arel

arganel

argén

argue

armatoste

arreo2

aspillera

atiparse

atobar

avellanate

avería2

bacín

bagre

bajel

bajoca

baladre

baldrufa

ballener

banderola

barraca

bastaje

batifulla

bel2, la

beque

bergante

bergantín

bochín

boira

boj1

borde2

borracha

borraja

bou

bovaje

brazola

brocatel

brollar

buido, da

burdel

burjaca

butifarra

cairel

cajel

cajín

calonge

camota

canivete

cantel

cantimplora

canute

cap

capel

capicúa

capítol

capitoste

capizana

capolar

capsueldo

cariz

carlán

carquerol

carquiñol

carrafa

carraspique

carraza

cartel1

castañola

celindrate

ceprén

cimbel

cimbra

cinglar2

clavel

clavellina

clota

coca5

codoñate

cohete

combés

conceller

confite

congoja

convite

corda (estar a la)

cordel

corondel

correjel

correo1

cortapisa

costa2

crébol

crisol

cuartera

cuarterada

chácena

chafaldete

chamelo

charnego, ga

choca

chueta

chuleta

chulla1

dalle

dátil

derrería (a la)

desgaire

desgay

destre

dita1

doncel

dosel

elmete

embornal

embuñegar

empeltre

empeña

empesador

encanto2

ensaimada

entremiche

envite

escabel

escamel

escarola

esclafar

escoa

escomesa

escultismo

espinel

esquirol

estoperol

estrepada

estuque

faena

fajol

falla3

fango

farte

ferrer

flechaste

fleje

flojel

foja2

fona

fonébol

forastero, ra

forcejar

formaleta

formalete

fornel

fornir

francalete

frao

frazada

freo

fríjol

fuchina2

fuñar

galdido, da

galdrufa

gamba2

gandaya2

genol

gobén

gobernalle

granel (a)

grao

gresca

greuge

gros1

grupada

hordiate

jamurar

jaquir

jeja

juarda

lagotero, ra

libán

linaje

litera

loguer

lonja2

maitines

malcoraje

mancha3

manigueta

manjar

manuella

margallón

mariol

marmesor

mas2

masada

masía

masovero

mege

melis

menge

merar

mercader

mercantivol

mercería

metal1

metalla

micer

miñón1

mirrauste

mojada2

mojel

mojera

molde

molsa

molla

moncheta

morel de sal

moscareta

moscatel1

moscatel2

mosén

mosqueta

mostachón

muelle2

mújol

musola

nao

naochero

naucher

neto, ta

nevereta

niel

nolit

novel

oraje

orate

orenza

orgullo

oriol

oropimente

osta

paella

pagel

pajarel

palafrén

palangre

palenque

palmejar

panoli

pansido, da

papel

pavorde

payés, sa

peaje

pebete1

pelaire

pelitre

percanzar

percha1

perchel

perlongar

perno

perol

perpunte

pésol

petar1

picaporte

pilatero

pincel

pinjar

piñonate

piular

placer1

plantaje2

poncella

porcel

porche

pota

pote

preboste

prensa

proejar

proel

proís

quijote1

rabasaire

rapa

rape2

regala

remiche

reo2

retal

retel

retrete

riel

rol

roquete1

rozagante

salicor

salín

salitre

salvaje

sardinel

sastre

semblante

semblar

seo

serpol

serviola

soler1

somatén

sor1

sorra2

sosa

talayote1

tarín1

taula

tercerol

tirabeque

tonel

trabucaire

sastre

semblante

semblar

seo

serpol

serviola

soler1

somatén

sor1

sorra2

sosa

talayote1

tarín1

taula

tercerol

tirabeque

tonel

trabucaire

traite

trébol

trenque

treo

truque

tusón1

usaje

vellutero, ra

viaje1

viaje2

vincle

zadorija

zarpar

JO VAIG MÉS ENLLÀ I DIC QUE TAMBÈ HO SÓN...

1.- Les derivades de les anteriors
2.- Molts termes nàutics (Colom en va introduïr molts.., tots els termes pertanyents al Consolat de Mar, etc...)
3.- Molts termes jurídics encara que vinguin del llatí ("Alfonso X", gendre de Jaume I, els va agafar de San Raimón de Penyafort)
4.- Totes les rel.lacionades amb el llenguatge trobadoresc...
5.- Algunes parts de les armadures medievals (quijote-cuixot, bufas, guantelete, barbote, tarja-tarjeta, testera, petral )
6.- "Papel" i totes les relacionades amb la seva tècnica i les seves derivades.. (Jaume I el va estendre des de Xàtiva)..
7.- Les de la industria de la canya de sucre (fins i tot en anglès: trapiche, bagasses, molasses, massecuite)

8.- Totes aquelles que pel seu ús van entrar per Catalunya, encara que vinguin del llatí o de l'àrab..

  • "Virrey" podria ser castellana sino fós que el càrrec no existia a Castella

  • "Lugarteniente" és la traducció de lloctinent, ja que el càrrec no existia a Castella
  • "Reloj" podia haver passat de "horologium" al castellà.., però dona la casualitat que els primers rellotges van ser catalans...
  • "Barbacoa" (s'empalava un animal, per rostirlo, de la barba a la coa), en castellà seria "barbacola"...

9.- "Pólvora" i totes les relacionades amb ella i les seves derivades...

Pólvora

Arcabuz (arc-ab-burs, arc-a-burs)

fogó, canó, cantonera, caçoleta, baqueta, bombeta, caxeta, portavis,

pedreñal no ho accepten com català i al Quixot diu.. (descripció de Roc Guinart):

"llevaba cuatro pistoletes a la cintura que en esa tierra llaman pedreñales".

Bombarda, Mascle, Tomba, Espingarda, Falconete

Trabuc Trabuca Trabucación Trabucadora Trabucante Trabucar Trabucazo Trabuquete

Traca

10.- La majoria de les relacionades amb l'Alquimia y ciència medieval, encara que derivades del llatí o de l'àrab, el DRAE accepta l'origen llunyà d'aquestes llengues, pero no acepten la evidència demostrada que els va arribar va ser a mitjançant el catalá. Menéndez y Pelayo a "Historia de los heterodoxos españoles", afirma que l'Alquimia medieval a Espanya i a tota Europa els va passar per alquimistes catalans..

Alcohol (alcofoll- Arnau de Vilanova)

Azufre

Salitre Salitrera

Argent viu

11.- Moltes (nomès els diminutius o augmentatius) de les acabades en:

*eta (508)

*ete (378)

*el (266)

*ol (173)

*ola (454)

*ote (algun termes nàutics com cadenote => cadenot)

Cal investigarles...sobre tot... les d'origen nàutic, científic: mèdic, astronòmic, natemàtic, alquímic (moltes les atribueixen al francès peró Castella no va tenir influència francesa fins el XVIII, Catalunya sí i molta)

martinete

ampolleta

farineta

roqueta

argolleta

arqueta

bufeta

buseta

fineta

floreta

forqueta....

Etc.etc.etc....

En Coromines s'hi va passar la vida (encara que s'equivoqués alguna vegada)... però no s'ha acabat la seva tasca!

ANTIC FORUM TRET DEL CACHE DE GOOGLE...

Veure comentaris | Envia per mail aquest* Notícia
Notícies :: educació i societat
El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 07:58:48
(passat a la llista [nia-listo] de la Federació Esperantista Catalana)
El Castellano, dialecto del catalán

El estudio "Der Ursprung des Spanischen" realizado por el Romanistische Abteilung de la Universidad de Friburgo dice demostrar que el origen de la lengua castellana es el catalán.

El grupo de lingüistas e historiadores alemanes descubrieron en la Biblioteca Vaticana una serie de textos de mediados del siglo IX dC. en donde escribanos de la corte de Ramón IV discutían la fuerte influencia que estaba ejerciendo el catalán sobre el castellano "las gents de la castella usen ja nosos vocablas", "la gente de castilla ya usa nuestras palabras" se puede leer en el texto de uno de los escribanos. A mediados del siglo IX la influencia catalana sobre el resto de la península creció de forma muy notoria. La gran influencia económica y social que los catalanes ejercieron tuvo que dejar huella.

"La preponderancia de la cultura catalana, y su mayor grado de desarrollo supuso en las zonas de contacto y superposición un fenómeno de asimilación de los rasgos culturales" declaraba Mark Vlamynck, historiador del Romanistische Abteilung.

Este estudio se terminó en enero del 2003, está siendo muy poco publicitado por las grandes presiones políticas que genera, distribúyanlo mediante la red!!


Se puede encontrar documentación referente a dicho tema en:

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/rgesch1/

http://www.uni-freiburg.de/wiss-ges/

http://bav.vatican.va/it/v_home_bav/home_bav.shtml*************************************************
ATD - Àgora de Traductors Digitals
http://alrasa.com/atd
Baixa de la llista:
mailto:llista-atd-unsubscribe (at) alrasa.com
Ajuda de la llista:
mailto:llista-atd-help (at) alrasa.com
Contactar amb el propietari de la llista:
mailto:llista-atd-owner (at) alrasa.com
*************************************************

Comentaris

Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:15:11
"Acabo de trucar a la Universitat de Friburg i tot sembla indicar que es tracta de un hoax, un fals rumor. Per començar, no coneixen cap Marc Vlamynck. M'han demanat que comenti per correu electrònic i em contestaran. Ja us diré alguna cosa. "
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:24:37
Bueno. Si el castellano proviene del catalan, estupendo. Pero a mi lo que pasaba hace XI siglos, liguisticamente hablando...no me importa demasiado. Lo que si me importa es el uso que actualmente los politicos estan haciendo de todas estas cosas, tanto por un lado como por el otro. A ver si nos dejamos de ostias y resolvemos los problemas de verdad: la guerra, la pobreza, el paro, la discriminacion...
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:30:58
Arecio, ¿no has visto que en el post anterior se ha comentado de que es un hoax (un mensaje falso)?... ¿por qué sigues con el tema?
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:36:10
Por favor, no hagan el juego a la caverna haciendo caso de este tipo de tonterías. El texto en catalán más antiguo que se conoce es del siglo XII. Si se hubiera descubierto uno del siglo IX no nos enteraríamos "por internet".
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:38:55
Por favor, no hagan el juego a la caverna haciendo caso de este tipo de tonterías. El texto en catalán más antiguo que se conoce es del siglo XII. Si se hubiera descubierto uno del siglo IX no nos enteraríamos "por internet".
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:47:51
joder, sería cojonudante para demostrar la "disoluçión"!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:47:59
joder, sería cojonudante para demostrar la "disoluçión"!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:48:55
joder, sería cojonudante para demostrar la "disoluçión"!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:57:46
ahir vaig estar pruvant la taula uija que tinc i al preguntarli si el catala era mes antic que el castella em va asenyalar que si
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:21:44
Molt bona manel!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:38:01
En esta pagina siempre se ha estado colgando posts en catalan y en castellano y nunca ha habido problemas. Creo que este articulo (y muchos de los comentarios) busca meter el dedo en la llaga. Sin meterme en discusiones que prefiero dejar en manos de linguistas y filologos expertos, creo que es mejor ignorarlo.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:38:28
L'antiguitat no es una cosa que importi massa. L'euskara es molt mes antic i sempre ha esta menyspreuat pels imperialistes.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:44:04
Doncs jo buscaré a les pàgines grogues a veure si 'rappel' en sap alguna cosa..
Parlant seriosament, el que aquest suposat estudi deu voler dir és que el català és una llengua menys evolucionada que el castellà respecte del llatí. Molts estudis ho demostren. I deu ser cert. Tant cert com que els dos van néixer alhora amb evolucions diferents.
Deixem-nos de romanços, el que cal és conservar les dues llengues al món, això sí, com si d'un linx es tractés el català és una espècie amenaçada.
ke no sus entarais
23 mar 2004 10:01:27
lo que mola es l' espaninglis
EL ARABE, LENGUA FUTURA LENGUA INTERNACIONAL
23 mar 2004 10:21:37
no se porque, pero creo que me voy a cambiar de chaqueta...
HACE TIEMPO QUE SE SABE ESO
23 mar 2004 10:35:41
EL CATALAN ES ANTERIOR AL CASTELLANO
no es ni un hoax ni hostias.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 11:47:25
LOS PRIMEROS TEXTOS QUE SE CONSERVAN ESTUVIERON ESCRITOS EN CATALÃ?N.
¿ALGUIEN PUEDE DEMOSTRAR QUE HUBIERON TEXTOS EN CASTELLANO/ESPAÑOL ANTES QUE EN CATALÃ?N?

ESTO NO ES UN HOAX. ES UN POST QUE PARECE SER QUE A ALGUNOS/AS LES HIERE.
¡entonces castilla es parte de cataluña!
24 mar 2004 03:40:15
¡qué maravilla! estaba yo muy preocupado xq l@s catalanes queríais independizaros, pero ahora veo que mi lengua tiene profundas raices catalanas.
¡quiero que sigamos unid@s!
Por supuesto, el idioma oficial en todo el estado debe ser el catalán, y el castellano emplearse únicamente en castilla y como segunda lengua...
bisca espanya!
(por que es algo así lo que se quiere decir cuando se postea esto ¿no?)
Re: El castellano, dialecto del catalán.
24 mar 2004 09:37:49
MORT A ESPANYA!
ESPANYA ÉS UN INVENT!!!

VISCA CASTELLA, VISCA ANDALUSIA, VISCA GALICIA, VISCA ASTURIES, VISCA ARAGÓ, VISCA EUSKAL HERRIA, VISCA ELS PAÃ?SSOS CATALANS!!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
28 mar 2004 12:08:00
Hola

Independentemene del contenido del mensaje, los enlaces a la Universidad de Friburgo son una broma, y entonces todo el mensaje... y no me parece muy constructivo este tipo de falsificaciones...

cf.

http://www.racocatala.com/articles/3849

Saludos

Kurt

Mort als manipuladors y falsificadors! Visca la veritat!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
29 mar 2004 09:49:46
Ho sento per als "paladines de la lengua española", però està ben clar...

"Der Ursprung des spanischen Pointers ist unbekannt. Besonders geschätzt wird der spanische Pointer in den Bergregionen, wo er unermüdlich ist. Er arbeitet ebenso gut beim Aufstöbern und Apportieren von Kaninchen, wie das Vorstehen vor Rebhühnern und Apportieren von Enten, ganz gleich wie tief und kalt das Wasser ist. Auf der Jagd sind diese Hunde allein schnell genug, um das Terrain gründlich und methodisch abzusuchen, jagen dabei mit elegant getragenem, hohen Kopf. Außerordentlich empfindlich auf die Witterung steht der Hund auf guter Distanz zum Wild vor. Die Rasse ist berühmt für ihr weiches Maul beim Apportieren."
Re: El castellano, dialecto del catalán.
30 mar 2004 04:47:05
Donatien, eres un inculto ademas de un exaltado. Si supieras algo de aleman (o en su defecto si usases algun tipo de traductor on-line, que aunque pesimos te permiten enterarte un poco de q va la vaina) te darias cuenta que el extrato que pones habla de PERRO o como decimos por levante un "GOS".

Asi que ahora te pediria que me explicases q tiene q ver un puto perro con el catalan, el castellano, el euskera, el rumano, o lo que te de la gana.

Por favor un poco de sentido comun!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
30 mar 2004 11:18:21
Vaja, així que al "levante" li dieu "gos" al "perro"? Quina casualitat, aquí també anomenem "gos" al "perro". Llavors al Pais Valencià i a Catalunya parlem i compartim "levantino" o "valencià" o "català", com vulguis dir-li? No se gaire alemany, pero se prou català...
Re: El castellano, dialecto del catalán.
02 abr 2004 02:32:21
M'en fot tot lo castellà, jo el que vull, es que a Catalunya l'oficial sigui el català i mentre espanya ens foti els quartos, que a la resta de le'estat fos cooficial.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
06 abr 2004 10:11:34
El estudi es cert i en breu es farà més ressó a la premsa.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
06 abr 2004 10:29:26
Después de la noticia, podemos decir que la esencia de España está en Cataluña

Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.